Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

Αισθητήρας λάµδα: Αιτία βλάβης, δοκιµή και αντιµετώπιση προβληµάτων (Μέρος Α’)

Αισθητήρας λάµδα: Αιτία βλάβης, δοκιµή και αντιµετώπιση προβληµάτων (Μέρος Α’)

STARTEG.GR

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ένας ιδανικός ρυθµός λειτουργίας µετατροπής του καταλυτικού µετατροπέα, απαιτείται η βέλτιστη καύση. Στην περίπτωση του βενζινοκινητήρα, αυτό επιτυγχάνεται µε αναλογία αέρα-καυσίµου 14,7 kg αέρα προς 1 kg καυσίµου (στοιχειοµετρικό µίγµα). Αυτό το βέλτιστο µείγµα ορίζεται από το ελληνικό γράµµα «λ» (λάµδα). Το «λ» χρησιµοποιείται για να εκφράσει την αναλογία αέρα µεταξύ της θεωρητικής απαίτησης αέρα και της πραγµατικής παρεχόµενης ροής αέρα: λ = παρεχόµενη ροή αέρα : θεωρητική ροή αέρα = 14,7 kg : 14,7 kg = 1

Η αρχή του αισθητήρα λάµδα βασίζεται σε µια µέτρηση σύγκρισης οξυγόνου. Αυτό σηµαίνει ότι το υπόλοιπο περιεχόµενο οξυγόνου της εκποµπής καυσαερίων (περ. 0,3-3 %) συγκρίνεται µε την περιεκτικότητα σε οξυγόνο του ατµοσφαιρικού αέρα (περ. 20.8 %). Εάν η υπόλοιπη περιεκτικότητα σε οξυγόνο της εκποµπής καυσαερίων είναι 3% (φτωχό µίγµα), υπάρχει τάση 0,1 V λόγω της διαφοράς σε σύγκριση µε την περιεκτικότητα σε οξυγόνο του ατµοσφαιρικού αέρα.

Εάν η υπόλοιπη περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι µικρότερη από 3 % (πλούσιο µίγµα), η τάση του αισθητήρα αυξάνεται στα 0,9 V ανάλογα µε την αυξηµένη διαφορά. Η υπόλοιπη περιεκτικότητα σε οξυγόνο µετράται χρησιµοποιώντας διάφορους αισθητήρες λάµδα.
Η λειτουργία του αισθητήρα λάµδα ελέγχεται συνήθως κατά τη διάρκεια της συνήθους δοκιµής εκποµπών καυσαερίων. Ωστόσο, δεδοµένου ότι υπόκειται σε κάποια φθορά, θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά (περ. κάθε 30.000 χλµ–) – π.χ. στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων.

Η αυστηρότητα των νόµων για τη µείωση των εκποµπών καυσαερίων των οχηµάτων, ακολουθήθηκε από τη βελτίωση της τεχνολογίας για την µετεπεξεργασία των καυσαερίων.


Έλεγχος άλµατος τάσης

Αισθητήρας άλµατος τάσης
Αυτός ο βολβός αισθητήρα αποτελείται από ένα κεραµικό στοιχείο κοίλου δακτυλίου ζιρκονίου σε σχήµα δακτύλου. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού του στερεού ηλεκτρολύτη είναι ότι είναι διαπερατό για ιόντα οξυγόνου σε θερµοκρασία υψηλότερη από περίπου. 300 °C.

Και οι δύο πλευρές του κεραµικού είναι επικαλυµµένες µε ένα λεπτό, πορώδες στρώµα λευκόχρυσου (πλατίνας) το οποίο λειτουργεί ως ηλεκτρόδιο. Οι εκποµπές καυσαερίων ρέουν στο εξωτερικό µέρος του κεραµικού στοιχείου, ενώ το εσωτερικό είναι γεµάτο µε αέρα αναφοράς.

Οι ιδιότητες του κεραµικού στοιχείου σηµαίνουν ότι η διαφορετική συγκέντρωση οξυγόνου και στις δύο πλευρές προκαλεί µεταφορά ιόντων οξυγόνου, η οποία µε τη σειρά της δηµιουργεί τάση. Αυτή η τάση χρησιµοποιείται ως σήµα για τη µονάδα ελέγχου, η οποία αλλάζει την αναλογία αέρα-καυσίµου ανάλογα µε την υπολειµµατική περιεκτικότητα οξυγόνου των εκποµπών καυσαερίων.

Αυτή η διαδικασία µέτρησης της υπόλοιπης περιεκτικότητας σε οξυγόνο και καθιστώντας το µείγµα πλουσιότερο ή πιο φτωχό επαναλαµβάνεται αρκετές φορές ανά δευτερόλεπτο, δηµιουργώντας ένα µίγµα µε βάση τη ζήτηση ( λ = 1).

Αισθητήρας άλµατος αντίστασης
Σε αυτόν τον τύπο αισθητήρα, το κεραµικό στοιχείο είναι κατασκευασµένο από διοξείδιο του τιτανίου χρησιµοποιώντας τεχνολογία πολυστρωµατικής, παχιάς µεµβράνης.


Αισθητήρας άλµατος αντίστασης

Μια ιδιότητα του διοξειδίου του τιτανίου είναι ότι η αντοχή του αλλάζει ανάλογα µε τη συγκέντρωση οξυγόνου στις εκποµπές καυσαερίων. Με υψηλότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο (φτωχό µίγµα λ > 1) είναι λιγότερο αγώγιµο, µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο (πλούσιο µίγµα λ < 1) γίνεται πιο αγώγιµο. Αυτός ο βολβός αισθητήρα δεν απαιτεί αέρα αναφοράς, αλλά πρέπει να τροφοδοτείται µε τάση 5 V από τη µονάδα ελέγχου µέσω συνδυασµού αντιστάσεων. Το σήµα που απαιτείται για τη µονάδα ελέγχου παράγεται από την πτώση της τάσης στις αντιστάσεις. Και τα δύο κύτταρα µέτρησης συναρµολογούνται σε παρόµοιο περίβληµα. Ένας προστατευτικός σωλήνας εµποδίζει τη βλάβη των κυψελών µέτρησης που προεξέχουν στη ροή καυσαερίων.

Θέρµανση αισθητήρα λάµδα
Οι πρώτοι αισθητήρες λάµδα δεν θερµαίνονταν και έτσι έπρεπε να εγκατασταθούν κοντά στον κινητήρα για να φτάσουν στη θερµοκρασία λειτουργίας τους το συντοµότερο δυνατό. Σήµερα, οι αισθητήρες λάµδα είναι εξοπλισµένοι µε θέρµανση αισθητήρων. Αυτό σηµαίνει ότι οι βολβοί ανίχνευσης µπορούν επίσης να εγκατασταθούν µακριά από τον κινητήρα.

Πλεονέκτηµα: Οι αισθητήρες δεν εκτίθενται πλέον σε υψηλό θερµικό φορτίο και µπορούν να φτάσουν στη θερµοκρασία λειτουργίας τους µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον χρόνο κατά τον οποίο ο έλεγχος λάµδα δεν είναι ενεργός. Έτσι εµποδίζεται η υπερβολική ψύξη κατά τη διάρκεια της βραδυπορίας (ρελαντί), όταν η θερµοκρασία των καυσαερίων δεν είναι τόσο υψηλή. Οι θερµαινόµενοι αισθητήρες λάµδα έχουν µικρότερο χρόνο απόκρισης, γεγονός που έχει θετική επίδραση στην ταχύτητα ελέγχου.

Ευρυζωνικός αισθητήρας λάµδα  
Ο αισθητήρας λάµδα εµφανίζει ένα πλούσιο ή φτωχό µίγµα στην περιοχή λ = 1. Ο ευρυζωνικός αισθητήρας λάµδα  προσφέρει τη δυνατότητα µέτρησης ακριβούς αναλογίας αέρα τόσο στο φτωχό (λ > 1) όσο και στο πλούσιο (λ < 1) εύρος.


Χρήση πολλαπλών αισθητήρων λάµδα

Παρέχει ένα ακριβές ηλεκτρικό σήµα και ως εκ τούτου µπορεί να ελέγξει οποιεσδήποτε τιµές αναφοράς – π.χ. για κινητήρες ντίζελ, βενζινοκινητήρες µε κατασκευή λειτουργίας φτωχού µείγµατος, κινητήρες αερίου και θερµαντήρες αερίου. Όπως ένας συµβατικός βολβός αισθητήρα, ο ευρυζωνικός αισθητήρας λάµδα βασίζεται στον αέρα αναφοράς. Έχει επίσης ένα δεύτερο ηλεκτροχηµικό στοιχείο: Το στοιχείο αντλιών.

Τα καυσαέρια εξαγωγής εισέρχονται στην περιοχή µέτρησης µέσω µιας µικρής οπής στο στοιχείο της αντλίας, γνωστής ως διάκενο διάχυσης. Προκειµένου να ρυθµιστεί ο λόγος αέρα (λ), η συγκέντρωση οξυγόνου εδώ συγκρίνεται µε τη συγκέντρωση οξυγόνου του αέρα αναφοράς.

Προκειµένου να ληφθεί ένα µετρήσιµο σήµα για τη µονάδα ελέγχου, εφαρµόζεται τάση στο στοιχείο της αντλίας. Με αυτή την τάση, το οξυγόνο µπορεί να αντληθεί από τις εκποµπές καυσαερίων µέσα ή έξω από το κενό διάχυσης. Η µονάδα ελέγχου ρυθµίζει την τάση της αντλίας µε τέτοιο τρόπο ώστε ο λόγος του αερίου να είναι συνεχώς στο λ = 1 στο διάκενο διάχυσης. Εάν το µείγµα είναι φτωχό, το οξυγόνο αντλείται προς τα έξω από το στοιχείο της αντλίας. Το αποτέλεσµα είναι ένα θετικό ρεύµα αντλίας. Εάν το µείγµα είναι πλούσιο, το οξυγόνο αντλείται προς τα µέσα από τον αέρα αναφοράς. Το αποτέλεσµα είναι ένα αρνητικό ρεύµα αντλίας Στο λ = 1 στο διάκενο διάχυσης, δεν µεταφέρεται οξυγόνο. Το ρεύµα της αντλίας είναι µηδέν. Αυτό το ρεύµα αντλίας αξιολογείται από τη µονάδα ελέγχου, παρέχοντας την αναλογία αέρα και έτσι πληροφορίες σχετικά µε την αναλογία αέρα-καυσίµου.

Από την εισαγωγή του EOBD (συσκευές αυτοδιάγνωσης), πρέπει επίσης να παρακολουθείται η λειτουργία του καταλυτικού µετατροπέα. Για αυτό είναι εγκατεστηµένος ένας πρόσθετος αισθητήρας λάµδα πίσω από τον καταλυτικό µετατροπέα. Αυτός χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της ικανότητας του καταλυτικού µετατροπέα να αποθηκεύει οξυγόνο. Η λειτουργία του βολβού αισθητήρα (κατάντη) που βρίσκεται πριν τον καταλυτικό µετατροπέα είναι η ίδια µε του βολβού αισθητήρα (ανάντη) που βρίσκεται µετά τον καταλυτικό µετατροπέα. Τα πλάτη των αισθητήρων λάµδα πριν τον καταλυτικό µετατροπέα, συγκρίνονται στη µονάδα ελέγχου. Τα πλάτη τάσης του βολβού αισθητήρα µετά τον καταλυτικό µετατροπέα, είναι πολύ µικρά, λόγω της ικανότητας του καταλυτικού µετατροπέα να αποθηκεύει οξυγόνο. Όσο χαµηλότερη είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης του καταλυτικού µετατροπέα, τόσο υψηλότερα είναι τα πλάτη τάσης του βολβού αισθητήρα που βρίσκεται µετά από αυτόν, λόγω της αυξηµένης περιεκτικότητας σε οξυγόνο.

Τα ύψη του πλάτους τάσης στον βολβό του αισθητήρα µετά τον καταλυτικό µετατροπέα, εξαρτώνται από την πραγµατική χωρητικότητα αποθήκευσης του καταλυτικού µετατροπέα, η οποία ποικίλλει ανάλογα µε το φορτίο και την ταχύτητα. Εποµένως, η κατάσταση φορτίου και η ταχύτητα λαµβάνονται υπόψη κατά τη σύγκριση των µεγεθών του βολβού αισθητήρα. Εάν τα πλάτη τάσης και των δύο βολβών είναι ακόµα περίπου τα ίδια, η ικανότητα αποθήκευσης του καταλυτικού µετατροπέα έχει επιτευχθεί, π.χ. µέσω της γήρανσης.

Ελαττωµατικούς αισθητήρας οξυγόνου λάµδα: Συµπτώµατα
Ένας ελαττωµατικός αισθητήρας λάµδα µπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα συµπτώµατα:
– Υψηλή κατανάλωση καυσίµου
– Κακή απόδοση κινητήρα
– Υψηλές εκποµπές καυσαερίων
– Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του κινητήρα
– Αποθηκεύεται ο κωδικός σφάλµατος

Επιδράσεις ελαττωµατικού αισθητήρα οξυγόνου λάµδα – Αιτία βλάβης
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους µπορεί να συµβεί µια βλάβη:
– Εσωτερικά και εξωτερικά βραχυκυκλώµατα
– Χωρίς γείωση /Χωρίς τροφοδοσία τάσης
– Υπερθέρµανση
– Αποθέσεις ρύπων/µόλυνση
– Μηχανική βλάβη
– Χρήση µολυβδούχου καυσίµου / προσθέτων

Υπάρχει µια σειρά από τυπικές βλάβες αισθητήρα λάµδα που συµβαίνουν συχνά.
Ο πίνακας δείχνει τις αιτίες πίσω από τις διαγνωσµένα βλάβες:

Διάγνωση βλαβών για τον αισθητήρα οξυγόνου λάµδα-Βασικές αρχές
Τα οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε αυτοδιάγνωση, µπορούν να ανιχνεύσουν σφάλµατα που συµβαίνουν στο κύκλωµα ελέγχου και να τα αποθηκεύσουν στη µνήµη βλαβών. Αυτές συνήθως εµφανίζεται µέσω της ενδεικτικής λυχνίας του κινητήρα. Η µνήµη βλαβών µπορεί έπειτα να διαβαστεί έξω µε µια διαγνωστική µονάδα για την διάγνωση βλαβών. Ωστόσο, τα παλαιότερα συστήµατα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν εάν αυτή η βλάβη σχετίζεται µε ελαττωµατικό εξάρτηµα ή π.χ. βλάβη καλωδίου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω δοκιµές από τον µηχανικό.

Στο πλαίσιο του EOBD, η παρακολούθηση του αισθητήρα λάµδα έχει επεκταθεί ώστε να περιλαµβάνει τα ακόλουθα σηµεία:
– Ανοικτό κύκλωµα
– Λειτουργική ετοιµότητα
– Βραχυκύκλωµα στην γείωση µονάδων ελέγχου
– Βραχυκύκλωµα στο θετικό
– Κοµµένα καλώδια και γήρανση αισθητήρων λάµδα

Για τη διάγνωση των σηµάτων αισθητήρα λάµδα, η µονάδα ελέγχου χρησιµοποιεί τη µορφή της συχνότητας σήµατος.


Πλάτος: Δεν επιτυγχάνεται πλέον η µέγιστη και ελάχιστη τιµή, η ανίχνευση πλούσιου/φτωχού µείγµατος δεν είναι πλέον δυνατή.

Για τον σκοπό αυτό, η µονάδα ελέγχου υπολογίζει τα ακόλουθα δεδοµένα:
– Τη µέγιστη και ελάχιστη ανιχνευµένη τιµή τάσης αισθητήρων
– Τον χρόνο µεταξύ της θετικής και της αρνητικής πλευράς
– Τον ελεγκτή λάµδα που ρυθµίζει τη µεταβλητή σύµφωνα µε πλούσιο και φτωχό µείγµα
– Κατώφλι ελέγχου του ελέγχου Λ
– Τάση βολβού αισθητήρα και διάρκεια περιόδου

Πώς καθορίζονται οι µέγιστες και ελάχιστες τάσεις βολβού;


Χρόνος απόκρισης: Ο βολβός αισθητήρα αντιδρά πολύ αργά στην αλλαγή του µείγµατος και δεν εµφανίζει πλέον την κατάσταση την κατάλληλη στιγµή.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, διαγράφονται όλες οι παλιές τιµές max/min στη µονάδα ελέγχου, οι οποίες κατά τη λειτουργία του, εµφανίζονται σε ένα εύρος φορτίου/ταχύτητας που καθορίζεται για τη διάγνωση.

Υπολογισµός του χρόνου µεταξύ της θετικής και της αρνητικής πλευράς


Χρόνος απόκρισης: Η συχνότητα του βολβού αισθητήρα είναι πολύ αργή, ο βέλτιστος έλεγχος δεν είναι πλέον δυνατός.

Εάν η τάση του βολβού αισθητήρα υπερβεί το όριο ελέγχου, αρχίζει η χρονική µέτρηση µεταξύ της θετικής και της αρνητικής πλευράς. Εάν η τάση του βολβού αισθητήρα υπολείπεται του ορίου ελέγχου, η µέτρηση του χρόνου σταµατά. Η χρονική περίοδος µεταξύ της έναρξης και του τέλους της χρονικής µέτρησης µετράται µε µετρητή.

Ανίχνευση πεπαλαιωµένου ή µολυσµένου αισθητήρα λάµδα
Εάν ο βολβός αισθητήρα έχει υποστεί εκτεταµένη γήρανση ή έχει µολυνθεί, π.χ. µέσω πρόσθετων καυσίµου, αυτό έχει αντίκτυπο στο σήµα του βολβού αισθητήρα. Το σήµα του συγκρίνεται µε ένα αποθηκευµένο διάγραµµα σήµατος. Ένας αργός βολβός αισθητήρα ανιχνεύεται ως βλάβη, π.χ. µέσω της διάρκειας περιόδου του σήµατος.

Πηγή: infoservice.com.gr

Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery