Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

Σε άμεση ισχύ η νομοθεσία για τη μαζική μετατροπή των συμβατικών οχημάτων στη Γαλλία σε ηλεκτρικά, ποια είναι τα επιλέξιμα οχήματα και ποια είναι η διαδικασία;

Σε άμεση ισχύ η νομοθεσία για τη μαζική μετατροπή των συμβατικών οχημάτων στη Γαλλία σε ηλεκτρικά, ποια είναι τα επιλέξιμα οχήματα και ποια είναι η διαδικασία;

Σε άμεση ισχύ η νομοθεσία για τη μαζική μετατροπή των συμβατικών οχημάτων στη Γαλλία σε ηλεκτρικά, ποια είναι τα επιλέξιμα οχήματα και ποια είναι η διαδικασία; | STARTEG.GR

Η υπουργική απόφαση που θέσπισε το κανονιστικό πλαίσιο για τη μετατροπή των οχημάτων με θερμικό κινητήρα σε ηλεκτρικά, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Κυβέρνησης, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, με έναρξη ισχύος την επόμενη ημέρα.

Ποια οχήματα αφορά;
Τα οχήματα κατηγορίας M (οχήματα με τουλάχιστον 4 τροχούς και σχεδιασμένα για τη μεταφορά επιβατών, δηλαδή επιβατικά αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, λεωφορεία συνήθους μεγέθους και αρθρωτά λεωφορεία) είναι επιλέξιμα για μετατροπή σε ηλεκτρικά , κ.λπ.), καθώς και τα οχήματα της κατηγορίας N (οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς: δηλαδή ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, και όλα τα φορτηγά) ηλικίας άνω των 5 ετών κατά την ημερομηνία της μετατροπής τους σε ηλεκτροκίνητα.

Αυτό το χρονικό όριο μειώνεται σε 3 έτη για τα οχήματα της κατηγορίας L (μηχανοκίνητα οχήματα με 2, 3 ή 4 τροχούς: μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες με ή χωρίς πλευρικό όχημα, διάφορα τετράκυκλα κ.λπ.).
Τα νεότερα μοντέλα μπορούν να μετατραπούν εάν ο κατασκευαστής της συσκευής μετατροπής έχει έρθει σε συμφωνία με τον κατασκευαστή του οχήματος. Από την άλλη πλευρά όμως, τα οχήματα που είναι ταξινομημένα ως αγροτικά μηχανήματα και ως μηχανήματα έργων δεν υπόκεινται σε αυτόν τον περιορισμό..

Υδρογόνο ή μπαταρία;
Η ηλεκτρική αναβάθμιση του οχήματος είναι δυνατή με την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κινητήρα να προέρχεται από μπαταρία υψηλής τάσης (έλξης) ή από ενεργειακό στοιχείο υδρογόνου.

Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από επαγγελματία εγκατεστημένο στη Γαλλία που είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή του κιτ μετατροπής. Η έγκριση του επαγγελματία - εγκαταστάτη ισχύει για 2 χρόνια και ο εγκαταστάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο εξοπλισμό εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή που του επιτρέπει να πραγματοποιήσει τη μετατροπή.

Κάθε τύπος τροποποιημένου οχήματος λαμβάνει μια "έγκριση πρωτοτύπου" που εκδίδεται από το Εθνικό Κέντρο Αποδοχής Οχημάτων. Μια πινακίδα μετατροπής τοποθετείται στο τροποποιημένο όχημα, δίπλα από εκείνη του κατασκευαστή του οχήματος. Περιλαμβάνει το όνομα του κατασκευαστή του κιτ, τον αριθμό VIN του οχήματος, τον αριθμό έγκρισης του πρωτοτύπου και τον λόγο "μετατροπής του κινητήρα σε ηλεκτρικό".

Σήμανση των εξαρτημάτων
Το κιτ που χρησιμοποιείται για έναν τύπο οχήματος πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την κατανομή βάρους, τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας για την τροφοδοσία με υδρογόνο και τη λειτουργία του, εφόσον χρειάζεται, τη λειτουργία των συστημάτων πέδησης κ.λπ.

Τα εξαρτήματα που αποτελούν το συγκρότημα της μετατροπής λαμβάνουν μια συγκεκριμένη σήμανση για να αναγνωρίζονται.

Μετά την εργασία μετατροπής στο όχημα, η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ του εγκαταστάτη και του κατασκευαστή του κιτ οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης που θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη του οχήματος να ενημερώσει τα στοιχεία ταξινόμησης του οχήματος.

 

 

Μια ελεγχόμενη δραστηριότητα
Η υπουργική απόφαση προβλέπει μια χρονική περίοδο 2 ετών για την αξιολόγηση της γενικής δραστηριότητας των μετατροπών ηλεκτρικών οχημάτων. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα εκτιμηθεί εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές στο νομοθέτημα που τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο 4 Απριλίου 2020.

Μια πρώτη έκθεση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ετησίως από τους κατασκευαστές των κιτ, στα αρμόδια υπουργεία.

Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει ειδικότερα διάφορα στοιχεία όπως τον αριθμό των μετατροπών που πραγματοποιήθηκαν μετά την έγκριση του κατασκευαστή, τον αριθμό των εξουσιοδοτημένων τεχνικών που πραγματοποίησαν τις μετατροπές, τις επιστροφές πελατών βάσει της εγγύησης με αναφορά στον λόγο δυσαρέσκειας και την έκβαση του προβλήματος.

Επιπλέον, πρέπει να κοινοποιείται περίληψη των απαντήσεων που ελήφθησαν στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης που θα αποστέλλεται συστηματικά στους πελάτες 6 μήνες μετά από τη μετατροπή του οχήματος.

Τα πρώτα συμπεράσματα
Αυτή η υπουργική απόφαση είναι πολύ καλή είδηση για τους Γάλλους που από καιρό ήλπιζαν να περιορίσουν την απαξίωση και εν τέλει την καταστροφή οχημάτων που εξακολουθούν να είναι σε καλή κατάσταση, επειδή δεν θα πληρούν πλέον τα σημερινά πρότυπα εκπομπής ρύπων.

Πολλοί θα εκφράσουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι ένας ερασιτέχνης δεν θα μπορεί να εκτελέσει ο ίδιος αυτήν την μετατροπή στο όχημά του. Όμως, η ασφάλεια αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αυτής διαδικασίας.

Η νομοθεσία δεν απαγορεύει τη δημιουργία μιας ένωσης γύρω από έναν εγκαταστάτη ο ρόλος του οποίου θα είναι η υποστήριξη και ο έλεγχος της διαδικασίας της μετατροπής αυτής.

Εν πάση περιπτώσει, η εκ των υστέρων μετατροπή ενός οχήματος με θερμικό κινητήρα σε ηλεκτρικό θα συμβάλλει στη μείωση των απωλειών θέσεων εργασίας στον επισκευαστικού κλάδο της Γαλλίας, έχοντας ταυτόχρονα πολλά πλεονέκτημα, όπως την καθιέρωση της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, τη μείωση της ρύπανσης και του όγκου των υλικών και των πόρων που χρησιμοποιούνται για να οδηγηθεί ο κάτοχος ενός οχήματος με θερμικό κινητήρα σε ένα ηλεκτρικό.

Η ελληνική κυβέρνηση αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να προβεί στην νομοθέτηση της μετατροπής αυτής και στην Ελλάδα. Όσο πιο γρήγορα το κάνει, τόσο το καλύτερο για όλους.

Αν αποφασίσει να ακολουθήσει το γαλλικό μοντέλο, πρέπει να λάβει υπόψη την πρόβλεψη για τη δομή του Εθνικού Κέντρου Αποδοχής Οχημάτων που θα έχει ενεργό ρόλο στις μετατροπές αυτές στη Γαλλία. Μια τέτοια δομή μπορεί κάλλιστα να πραγματοποιεί και τις διαδικασίες για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου για την κατασκευή ελαφρών οχημάτων κατηγορίας L στη χώρα μας, που είναι ένα άλλο μεγάλο στοίχημα, για την μετά COVID 19 εποχή.

Του Αργύρη Κοτσιλιέρη
Πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Οχημάτων 

ΠΗΓΗ: https://www.tosynergeio.gr

 

Σε άμεση ισχύ η νομοθεσία για τη μαζική μετατροπή των συμβατικών οχημάτων στη Γαλλία σε ηλεκτρικά, ποια είναι τα επιλέξιμα οχήματα και ποια είναι η διαδικασία; | STARTEG.GR
Σε άμεση ισχύ η νομοθεσία για τη μαζική μετατροπή των συμβατικών οχημάτων στη Γαλλία σε ηλεκτρικά, ποια είναι τα επιλέξιμα οχήματα και ποια είναι η διαδικασία; | STARTEG.GR
Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery