Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ A/C!!!

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ A/C!!!

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_STARTEG.GR

Περιγραφή και λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού, εργασίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων. Τα συστήματα κλιματισμού των οχημάτων σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού τους. Λέγοντας κλιματισμό, εννοούμε, γενικά, τον έλεγχο της θερμοκρασίας, (θέρμανση και ψύξη της καμπίνας) της υγρασίας και του αερισμού στους κλειστούς χώρους.

Ο κλιματισμός στα αυτοκίνητα εφαρμόστηκε για να προσφέρει ένα υγιές και άνετο κατά το δυνατόν, περιβάλλον παραμονής για τον οδηγό και τους επιβάτες του. Παράμετροι, όπως η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και ο αερισμός στην καμπίνα των επιβατών πρέπει να διατηρούνται σε συγκεκριμένα και σταθερά επίπεδα, στα οποία ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται άνετα, χωρίς να του δημιουργούνται ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως κόπωση και υπνηλία. Επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει ο κλιματισμός είναι η αφύγρανση και το φιλτράρισμα του αέρα.

Σήμερα διακρίνονται τα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων σε δύο βασικές κατηγορίες στα απλά μηχανικά συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού και στα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα (climatronic ή clima).

 

 

                                                                           

 

                                                Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος κλιματισμού:

 

Ένα κλιματιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει και να διασφαλίζει με τη λειτουργία του βασικά φυσικά χαρακτηριστικά του αέρα στην καμπίνα των επιβατών.

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν:

>>Την θερμοκρασία: ο αέρας, στο χώρο των επιβατών, πρέπει να έχει τέτοια θερμοκρασία ώστε οι επιβάτες να αισθάνονται, άνετα και πάντα να είναι αντίστοιχη του εξωτερικού περιβάλλοντος. (Μια θερμοκρασία κοντά στους 20°C).

>>Την υγρασία: Ο εισερχόμενος αέρας στο χώρο των επιβατών, πρέπει να υφίσταται αφύγρανση, έτσι ώστε η σχετική υγρασία να διατηρείται στα ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό επίπεδα. Ενδεικτικά η σχετική* υγρασία είναι περίπου 45-55%. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό της υγρασίας.

 

Ο κανόνας είναι: για θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 30°C η ποσότητα απόλυτης* υγρασίας σε g/m3 είναι περίπου ίση με τη θερμοκρασία επιλογής.

*Απόλυτη υγρασία (g/m3) είναι η ποσότητα του νερού που περιέχεται σε 1m3 αέρα.
*Σχετική υγρασία (σε %) είναι το ποσοστό των ατμών νερού στον αέρα.

 

>>την καθαρότητα του αέρα: Ο εισερχόμενος αέρας πρέπει να φιλτράρεται με ειδικά μικροφίλτρα, ώστε να κατακρατούνται διάφορα ξένα σωματίδια, σκόνη, γύρη κ.λ.π.

>>την ροή του αέρα στον χώρο των επιβατών: Εκτός του ότι ο εισερχόμενος αέρας πρέπει να ανανεώνεται, πρέπει παράλληλα και να κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την καμπίνα των επιβατών χωρίς να δημιουργούνται διάφορα τοπικά ρεύματα αλλά και για κάθε επιλογή θερμοκρασίας (για τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα) να υπάρχει και η αντίστοιχη ποσότητα αέρα. Για παράδειγμα εάν υπάρχει μια υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος π.χ. 40°C και η απαίτηση για θερμοκρασία καμπίνας είναι 23°C απαιτείται μία υψηλή ροή αέρα, περίπου 10 kg/min, ενώ για μία ενδιάμεση θερμοκρασία περιβάλλοντος π.χ 10°C όπου η απαίτηση για θερμοκρασία καμπίνας είναι 21°C τότε απαιτείται χαμηλή ροή αέρα περίπου 4 kg/min. Επίσης στα συστήματα αυτά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ζωνών κλιματισμού στην καμπίνα των επιβατών με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται συστήματα κλιματισμού δύο ζωνών ή και τεσσάρων ζωνών.

τον θόρυβο: Σήμερα όπου χρησιμοποιούνται αρκετοί μηχανισμοί για την κυκλοφορία του αέρα, ειδικά στα πολυζωνικά συστήματα, η πρόσκληση για αθόρυβο κλιματισμό είναι μεγάλη. Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για απλό μηχανικό σύστημα θέρμανσης κλιματισμού είτε για ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πρέπει τα επίπεδα θορύβου να είναι τέτοιας έντασης, ώστε να μην ενοχλούνται και κουράζονται οι επιβάτες.

 

 

                                        Περιγραφή και λειτουργία συστήματος κλιματισμού


Ένα σύστημα κλιματισμού αποτελείται από το συμπιεστή, ο οποίος συμπιέζει σε περίπου 14 bar, το ψυκτικό μέσο, (Freon R-134a ή R1234yf, νέο ψυκτικό αέριο) που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση (ατμοί) και στους 65°C βαθμούς Κελσίου, ωθώντας το προς το ψυγείο του συστήματος και τον συμπυκνωτή. Εκεί υγροποιείται και κατεβαίνει η θερμοκρασία του, φτάνοντας στους -15 βαθμούς. Στη συνέχεια, περνάει από το φίλτρο, αποβάλλεται η υγρασία του όπου διαφεύγει προς το κάτω μέρος του αυτοκινήτου και πηγαίνει προς τον εξατμιστή. Κατά την είσοδό του, μία ειδική βαλβίδα εκτόνωσης μειώνει την πίεσή του και αεριοποιείται στους -7 βαθμούς Κελσίου, απορροφώντας τη θερμοκρασία και την υγρασία του εσωτερικού χώρου. Ένας θερμοστάτης ελέγχει τη σταθερότητα της θερμοκρασίας του ψυκτικού μέσου, που πρέπει να διατηρείται περίπου στους -7 βαθμούς Κελσίου κατά την είσοδό του στον εξατμιστή. Στη συνέχεια, το ψυκτικό μέσο μεταφέρεται στο συμπιεστή, όπου συμπιέζεται και πάλι, για να αποβάλει στο ψυγείο τη θερμοκρασία που έχει παραλάβει. Η ψυκτική απόδοση ενός κλιματιστικού συστήματος ανέρχεται στα 15-23.000b.t.u. και ανάλογα πάντα με τον τύπο και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτου.
Εκτός των παραπάνω βασικών εξαρτημάτων για την λειτουργία του συστήματος απαιτούνται το χειριστήριο του κλιματισμού και τα κλαπέτα ελέγχου με τους αεραγωγούς του συστήματος.
Επίσης υπάρχουν δύο τυπικά κυκλώματα κλιματισμού, ένα με εκτονωτική βαλβίδα, όπως αυτό που παρουσιάζεται και ένα με περιοριστή. Ο περιοριστής είναι μια στένωση στον σωλήνα πάνω στον εξατμιστή που περιορίζει την ροή του ψυκτικού και μειώνει την πίεση. Ο περιοριστής περιέχει το φίλτρο στην είσοδό του για τυχών ακαθαρσίες στο κύκλωμα.

 

                                                                                                                                                                                                                  ΠΗΓΗ http://www.ideea.gr 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_STARTEG.GR
Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery