Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

Το νέο Φρέο R-1234yf!!!

Το νέο Φρέο R-1234yf!!!

R-1234yf _ STARTEG.GR

Από την 01-01-2017 δεν θα επιτρέπονται πλέον τα οχήµατα που έχουν ως ψυκτικό µέσο στο σύστηµα κλιµατισµού τους το R134a. H Ευρωπαϊκή Ένωση µε το πρωτόκολλο του Kιότο έχει δεσµευθεί να µειώσει τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τον Ε.Κ. 307/02-04-2008 και τον Ε.Κ. 842/2006 έχει θεσπίσει να πραγµατοποιηθούν προγράµµατα κατάρτισης και χορήγησης βεβαιώσεων του προσωπικού που χειρίζεται ψυκτικά µέσα σε οχήµατα. Οι ουσίες επίσης που καταστρέφουν την στιβάδα του όζοντος ρυθµίζονται από τον Ε.Κ. 2037/2000.

Τι σηµαίνουν αυτά για το συνεργείο

Πρώτα απ’ όλα σηµαίνει εκπαίδευση και παροχή βεβαίωσης πάνω στα συγκεκριµένα θέµατα. Τέτοιες βεβαιώσεις παρέχονται µέσα από σεµινάρια της ΓΣΕΒΕΕ, µέσω του ΕΟΠΠΕΠ και από άλλα πιστοποιηµένα ΚΕΚ.

Μάλιστα λέγεται ότι εάν ο υπεύθυνος τεχνίτης ενός συνεργείου δεν έχει τέτοια βεβαίωση, τότε θα του απαγορεύεται να εργαστεί πάνω σε αυτά τα συστήµατα και ακόµα να προµηθευτεί το νέο ψυκτικό 1234yf.

Δεύτερον σηµαίνει ότι απαιτείται νέος ειδικός εξοπλισµός, διότι  το νέο 1234yf  απαιτεί διαφορετικό εξοπλισµό-συσκευές συντήρησης και…Τρίτον… ΕΑΝ το δούµε ανοικτά, σηµαίνει ευκαιρίες ανάπτυξης του συνεργείου.

Η τρύπα του όζοντος και το φαινόµενο του θερµοκηπίου

Η αλήθεια είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος του θέµατος των  ψυκτικών και των αλλαγών σε αυτά βασίζεται  σε δυο µε τρεις κυρίως νοµοθεσίες  και δύο φαινόµενα µε τα οποία συνδέονται αυτές:

Τρύπα του όζοντος και Ε.Κ. 2037/2000 

Η ατµόσφαιρα αποτελείται από την τροπόσφαιρα, την ιονόσφαιρα και  την  στρατόσφαιρα. Στα ανώτερα στρώµατα της στρατόσφαιρας, 30 έως 50 χλµ από την επιφάνεια της γης, βρίσκεται η στιβάδα του όζοντος (Ο3) η οποία απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας και προστατεύει τους ζώντες οργανισµούς.

Κατά την δεκαετία του ’90 παρατηρήθηκαν δύο µεγάλες τρύπες στην στιβάδα του όζοντος, στο Βόρειο και στο Νότιο ηµισφαίριο οι οποίες πρώτα δεν υπήρχαν.

Οι επιστήµονες  µετά από έρευνες κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι αυτό οφείλονταν κυρίως στους χλωροφθοράνθρακες  (CFC) και τους υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), δηλαδή στο γνωστό ψυκτικό R12, το οποίο ενώ στην επιφάνεια της γης διατηρείται αµετάβλητο (σταθερό), όταν φτάσει στην ατµόσφαιρα, µε την βοήθεια της υπεριώδους ακτινοβολίας φωτοδιασπάται και εκπέµπει στοιχεία χλωρίου τα οποία δεσµεύουν το όζον στην ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία των οπών στην στιβάδα του όζοντος –εξ ου και η τρύπα του όζοντος- µε δυσάρεστες συνέπειες για την υγεία µας.

Εδώ έρχεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός (Ε.Κ. 2037/2000)  µε τον οποίο καταργείται το R12 και την θέση του παίρνει το φιλικό σε σχέση µε το όζον R134a.

Φαινόµενο του θερµοκηπίου και Ε.Κ. 307/2008

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται από την επιφάνεια της γης, ενώ το 30% αντανακλάται πίσω στο διάστηµα από την επιφάνεια και την ατµόσφαιρα.

Η ακτινοβολία όµως αυτή δεν µπορεί να ξεφύγει προς το διάστηµα γιατί εγκλωβίζεται από τα σύννεφα και απορροφάται από τα αέρια θερµοκηπίου, ανεβάζοντας την θερµοκρασία της επιφάνειας της γης.

Τέτοια αέρια είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο (CH4) και οι υδροφθοράνθαρκες (HFC), δηλαδή τα φθοριούχα αέρια (µέσα πυρόσβεσης, αφροί, διαλύτες κ.λπ), αλλά και  το R134a.

Εδώ έρχεται  ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός (Ε.Κ. 307/ 2008), ο οποίος προβλέπει σταδιακή αντικατάσταση του R134a µε άλλα ψυκτικά, µε τον λεγόµενο δείκτη πλανητικής θέρµανσης GWP κάτω από 150 και εδώ εµφανίζεται το νέο ψυκτικό  1234yf µε δείκτη GWP µόλις 4!

Χαρακτηριστικά του R1234YF

Το HFO-1234yf ή CF3CF=CH2, είναι το νέο ψυκτικό µέσο που προορίζεται να αντικαταστήσει το R134a στα συστήµατα κλιµατισµού αυτοκινήτου, για περιβαλλοντικούς λόγους (φαινόµενο θερµοκηπίου).

Είναι ένα προϊόν συνεργασίας της Honeywell & της  DuPont, µε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  • είναι 350 φορές λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον σε σχέση µε το R134a
  • η διάρκεια ζωής του στην ατµόσφαιρα είναι µόνο 11 µέρες
  • είναι συµβατό σε µεγάλο ποσοστό (µε κάποιες τροποποιήσεις) κλιµατισµού που χρησιµοποιούν R134a
  • έχει δείκτη πλανητικής θέρµανσης GWP µόλις 4, έναντι… 1430 του R134a !

Η συσκευασία του νέου ψυκτικού φαίνεται στην, ενώ το κόστος του αναµένεται αρκετά υψηλό, σε σχέση µε το R134a. Τα αυτοκίνητα µε 1234yf έχουν ειδικούς συνδέσµους σέρβις  στους οποίους δεν κουµπώνουν οι αντάπτορες µιας συσκευής συντήρησης R134a , οπότε δεν υπάρχει πρόβληµα σύγχυσης – ανάµειξης των δύο υγρών, το οποίο άλλωστε απαγορεύεται.

Είναι επικίνδυνο το 1234yf και πόσο;

Η ερώτηση αυτή, µάλλον δεν µπορεί να απαντηθεί µε ένα ναι ή ένα όχι. Σίγουρα υπάρχει και η περίπτωση της Mercedes, η οποία υποστηρίζει ότι το 1234yf,  το οποίο συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αέρια του θερµοκηπίου, θα µπορούσε να αποτελέσει την κύρια αιτία πυρκαγιάς σε ένα όχηµα! Δεν είναι η µόνη που το υποστηρίζει, αφού και άλλες εταιρίες έχουν εκδηλώσει την ανησυχία τους και οι οποίες εξελίσσουν άλλα συστήµατα κλιµατισµού, µε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), όπως και η Mercedes, η οποία άλλωστε έκανε ένα βήµα παραπάνω στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Σύµφωνα µε  πανεπιστηµιακές έρευνες, αλλά και έρευνες έγκριτων περιοδικών αυτοκινήτου, το 1234yf είναι εξαιρετικά εύφλεκτο, αν και αυτό δεν θα έπρεπε να ανησυχεί ιδιαίτερα τους τεχνικούς στο συνεργείο, αφού η συνύπαρξη µε εύφλεκτα υλικά έχει γίνει βίωµα.

Τα πράγµατα περιπλέκονται όταν το 1234yf αναφλεγεί, όπου µε την καύση του δηµιουργείται το υδροφθορικό οξύ, το οποίο εάν έρθει σε επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα ή το αναπνευστικό σύστηµα, επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες.

Εάν ψάξει κανείς στο youtube, ίσως βρει το επίµαχο βίντεο από το πείραµα του Γερµανικού περιοδικού Autobild στο οποίο σε έναν ειδικό χώρο τοποθετείται ένα κεφάλι από ένα γουρούνι που προµηθεύτηκαν από ένα σφαγείο και το ψέκασαν µε 10gr υδροφθόριο (Προσoχή! το υδροφθόριο, δηλ. το προϊόν που παράγεται από την καύση και όχι το 1234yf που υπάρχει στο όχηµα) µε αποτέλεσµα να υποστεί σοβαρή ζηµιά στον ιστό του δέρµατος.

Προπαντός όχι πανικός

Το σίγουρο είναι ότι το1234yf σαν αέριο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, όπως επίσης ότι είναι εύφλεκτο. Σίγουρο επίσης είναι ότι τα νέα συστήµατα κλιµατισµού, αλλά και τα αυτοκίνητα που θα το χρησιµοποιήσουν έχουν µελετηθεί για να το υποδεχθούν, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες αστοχίας που θα οδηγήσουν σε  σοβαρά προβλήµατα.

Δεν θα αντικαταστήσει συστήµατα µε R134a, αν και θα µπορούσε µε κάποιες µετατροπές, τόσο στο σύστηµα, όσο και στο όχηµα, αλλά δεν θα το έκανε κανένας, διότι είναι πολύ ακριβότερο από το R134a. Επίσης δεν υπάρχει περίπτωση να µπει κατά λάθος σε ένα παλιό σύστηµα, ούτε µε µια παλιά συσκευή συντήρησης R134a.

Πιθανόν να υπάρξουν στο µέλλον και εναλλακτικές λύσεις και άλλων ψυκτικών (τελικά), µε χαµηλό GWP. Το σίγουρο πάλι είναι ότι θα γίνει σταδιακή µετάβαση από το R134a στο 1234yf και δεν θα υπάρξει νοµοθεσία που να υποχρεώνει να µετατραπούν τα συστήµατα µε R134a σε 1234yf.

Ένα αυτοκίνητο π.χ. που αγοράστηκε το 2010 και έχει R134a θα συνεχίσει να συντηρείται µε αυτό το ψυκτικό µέχρι την λήξη του κύκλου ζωής του. Το R134a  λοιπόν, θα απασχολήσει τους επισκευαστές  σε επίπεδο service οχηµάτων για αρκετά χρόνια.

Οι νέες συσκευές συντήρησης 1234yf

Για το συνεργείο  που κοιτάζει το µέλλον µε αισιοδοξία, η ώρα για την απόκτηση µιας νέας συσκευής συντήρησης κλιµατιστικών µε 1234yf πλησίασε αρκετά. Οι µονάδες συντήρησης κλιµατιστικών µε ψυκτικό 1234yf οφείλουν να είναι πιστοποιηµένες, να έχουν ένα έξτρα δοχείο λαδιού POE και να υποστηρίζουν υβριδικά οχήµατα, τα οποία διαρκώς αυξάνονται.

Προσοχή: Τα υβριδικά έχουν ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετηµένο µέσα στον συµπιεστή, ο οποίος εάν έρθει σε επαφή µε το συµβατικό λάδι PAG, θα καταστραφεί.

Τυχόν συγκέντρωση αερίων  που ενδεχοµένως  υπάρχουν στο εσωτερικό της µονάδας θα  πρέπει να εξαχθούν και ο ανεµιστήρας της συσκευής  θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία για 30sec, ώστε το µίγµα αέρα – ψυκτικού να εξέλθει από την µονάδα, µέσω των οπών εξαερισµού σε περίπτωση διαρροής. Οι νέες συσκευές οφείλουν να έχουν διακόπτη απενεργοποίησης ανάγκης, που κλείνει αυτόµατα τις βαλβίδες της φιάλης του ψυκτικού µέσου της συσκευής. Οι ταχυσύνδεσµοι είναι διαφορετικοί. Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιείται ένας αυτόµατος έλεγχος της πίεσης της µονάδας  ώστε σε κάθε διαδικασία πλήρωσης να εξασφαλίζεται η στεγανότητα της µονάδας συντήρησης. Η διαδικασία συντήρησης θα συνεχίζεται µετά τον έλεγχο της µονάδας.

Εξαιτίας του ότι το 1234yf δεν επιτρέπεται να αναµειχθεί µε το R134a ή άλλα ψυκτικά, η νέα συσκευή θα πρέπει να  έχει ενσωµατωµένο  έναν αναλυτή αερίων  (ή αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός).

Εάν δεν µπορεί να εντοπισθεί καθαρό ψυκτικό στο σύστηµα τότε αυτό θα πρέπει να αδειάσει µε την βοήθεια µιας µονάδας εξαγωγής και το «µολυσµένο» ψυκτικό να αποθηκευτεί σε µια φιάλη ανακύκλωσης για να απορριφθεί.

Πολλές λύσεις στα µέτρα του κανενός…

Στην αγορά σήµερα υπάρχουν πολλές αξιόλογες εταιρείες δοκιµασµένες χρόνια στις συσκευές συντήρησης κλιµατισµού οχηµάτων, οι οποίες παρέχουν λύσεις ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε επισκευαστή.

Σε γενικές γραµµές θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή τη στιγµή, υπάρχουν συσκευές συντήρησης, µε τρία επίπεδα εξοπλισµού, όσον αφορά τα αυτοκίνητα:

  • συσκευές για R134a.
  • συσκευές για R134a που έχουν τις προδιαγραφές να λειτουργήσουν µελλοντικά µε κάποιο πρόσθετο εξοπλισµό και µε 1234yf.
  • συσκευές, οι οποίες συνδυάζουν λειτουργία και µε τα δύο ψυκτικά µέσα R134a και 1234yf, οι λεγόµενες Bi- Gas.

Η επιλογή είναι δική σας!

 

                                                                                                                                                                                                                                    Πηγή infoSERVICE.com

Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery